تور کانادا تابستان 99

تور های نوروزی

تور های نوروزی

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند.

تور سوئیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 5 شب و 6 روز
 • زمان رفت : 27و29 اسفند 2و 5 فروردین
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990000 + 1690 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور اروپایی فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 24 - 27 اسفند 1-2- 3 -5 فروردین
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990000 + 2190 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور دور اروپا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 23 شب و24 روز
 • زمان رفت : 23 اسفند
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 390000 + 3290 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور ویتنام

تور ویتنام ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 5990000 +2490 دلار
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور اروپایی اسپانیا ایتالیا فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین
 • زمان برگشت : 16 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
سوئیس

تور اروپایی سوئیس آلمان اتریش ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین
 • زمان برگشت : 14 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2790 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور اروپایی اسپانیا فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و ده روز
 • زمان رفت : ا فروردین
 • زمان برگشت : 10فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2390 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا فرانسه اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : ا فروردین
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 3690 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
مکزیک

تور مکزیک کوبا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 14 شب و 15 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 15 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 8 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2290 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور اروپایی فرانسه ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 10 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2890 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور اروپایی فرانسه اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 8 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2190 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور لوکس گروهی اروپا - سوئیس اتریش مجارستان مرداد ماه

تور اروپایی اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند و 2 -5 فروردین
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990000 +1790 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور لوکس گروهی اروپا - سوئیس اتریش مجارستان مرداد ماه

تور اروپایی مجارستان اتریش جمهوری چک آلمان ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند و 1 فروردین
 • زمان برگشت : 12 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی سوئیس اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 27 اسفند
 • زمان برگشت : 6 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2190 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور تایلند نوروز ۹۷ هفت شب و هشت روز بانکوک

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 1396/12/27
 • زمان برگشت : 1397/1/6
 • کمترین : 4,061,400
 • وضعیت تور : منقضی شده