تور کانادا تابستان 99

تور نمایشگاهی

تور نمایشگاهی

هنگ کنگ

تور هنگ کنگ ماکائو ویژه نمایشگاه پوشاک

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 270 دلار+نرخ پرواز
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور نمایشگاه گوانجو چین ۲۰۱۹ ویژه آبان ماه

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 9 آبان ماه و 17 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 12/650/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

۷ شب اقامت ویژه نمایشگاه گوانجو چین ۲۰۱۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 7 آبان ماه و 15 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 12/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور نمایشگاه گوانجو چین ۲۰۱۹ ، ۷ شب اقامت

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 02 آبان ماه و 10 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 13/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور نمایشگاه گوانجو چین ۲۰۱۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 30 مهرماه و 09 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 14/300/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور چین ۸ شب اقامت ویژه نمایشگاه گوانجو ۲۰۱۹

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 25 مهرماه و 04 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 14/900/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور چین ۹ شب اقامت ویژه نمایشگاه گوانجو ۲۰۱۹

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 23 مهرماه و 03 آبان 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 16/200/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور چین ۷ شب اقامت ویژه نمایشگاه گوانجو ۲۰۱۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 22 مهرماه و 01 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 15/500/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور چین ۵ شب اقامت ویژه نمایشگاه گوانجو ۲۰۱۹

 • مدت اقامت : 5 شب و 6 روز
 • زمان رفت : 21 و27 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 15/200/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوانجو

تور چین ویژه نمایشگاه گوانجو ۲۰۱۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 19 و 27 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 15/300/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
بدروم

تور ۶ شب بدروم ویژه مردادماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 26 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/508/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
آلمان

آلمان مهرماه ۹۸ نمایشگاه صنایع پلاستیک و پلیمر جهان

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 19 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2390 یورو + 4/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور اروپا

تور آلمان ویژه نمایشگاه صنایع پلاستیک و پلیمر جهان

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 23 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 4/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
هنگ کنگ

تور هنگ کنگ ماکائو همزمان با نمایشگاه اپتیک هنگ کنگ

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : پاییز 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 325 دلار آمریکا + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
ماکائو

تور هنگ کنگ و ماکائو ویژه نمایشگاه روشنایی

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : پاییز 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 665 دلار آمریکا + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
هنگ کنگ

تور ۸ شب اقامت هنگ کنگ و ماکائو ویژه نمایشگاه روشنایی

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : پاییز 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 565 دلار آمریکا + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
هنگ کنگ

هنگ کنگ و ماکائو ویژه نمایشگاه الکترونیک و موبایل

 • مدت اقامت : 4شب و 5 روز
 • زمان رفت : مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین :
 • وضعیت تور : منقضی شده
هنگ-کنگ

تور ۴ شب هنگ کنگ و ماکائو ویژه نمایشگاه روشنایی

 • مدت اقامت : 5 شب 6 روز
 • زمان رفت :
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 565 دلار آمریکا + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور اروپا

تور تفریحی ، تخصصی سوئیس و آلمان

 • مدت اقامت :
 • زمان رفت :
 • زمان برگشت :
 • کمترین :
 • وضعیت تور : منقضی شده
هنگ کنگ

تور تفریحی هنگ کنگ – ماکائو ویژه شهریورماه

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 12 شهریورماه 98
 • زمان برگشت : 19 شهریورماه 98
 • کمترین : 370 دلار آمریکا + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده