تور کانادا تابستان 99

تور اروپا

تور اروپا

برگزاری تور های اروپا

قاره اروپا، در نیم‌کره شمالی زمین قرار دارد و پس از قاره اقیانوسیه، دومین قاره کوچک جهان است. قاره اروپا با قاره آسیا در یک پهنه خشکی قرار گرفته‌اند و با یک‌دیگر خشکی بزرگ اوراسیا را تشکیل می‌دهند.

اروپا

اروپا

روسیه

تور روسیه ویژه شهریورماه ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 شهریورماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 11/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
روسیه

تور روسیه ویژه شهریورماه ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 12 و 19 شهریورماه هر سه شنبه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 11/790/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
هلند

تور فرانسه (بلژیک) ، هلند ویژه ویژه شهریورماه ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 22 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/990/000 تومان + 2290 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور فرانسه ، اسپانیا ویژه شهریورماه ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 17 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/990/000 تومان + 2190 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
روسیه

تور سنت پترزبورگ + مسکو ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : تابستان 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 12/995/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
روسیه

تور سنت پترزبورگ ، مسکو ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 12 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 11/790/000 + 95 دلار
 • وضعیت تور : منقضی شده
روسیه

تور روسیه ۴ شب اقامت ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 5 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 10/450/000 تومان + 95 دلار
 • وضعیت تور : منقضی شده
بلغارستان

تور وارنا(بلغارستان)ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 30 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 7/230/000
 • وضعیت تور : منقضی شده
آلمان

آلمان مهرماه ۹۸ نمایشگاه صنایع پلاستیک و پلیمر جهان

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 19 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2390 یورو + 4/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور اروپا

تور آلمان ویژه نمایشگاه صنایع پلاستیک و پلیمر جهان

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 23 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 4/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
سوئیس

تور وِیژه شهر زیبای لوگانو ویژه پاییز ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 15 آبان ، 20 آذر ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/490/000 تومان + 690 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
لوگانو

تور لوگانو ، پاریس ویژه پاییز ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 7 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1180 یورو + نرخ پرواز ایران ایر
 • وضعیت تور : منقضی شده
رم

تور لوزان ، رم ، ونیز ویژه پاییز ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 2 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + نرخ پرواز ترکیش
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور لوگانو ، رم ویژه پاییز ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 1 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1090 یورو + 5/700/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
سوئیس

تور لوگانو ویژه پاییز ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 1 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 690 یورو + 5/490/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
سوئیس

تور سوئیس شهر زیبای لوگانو ویژه پاییز ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 26 مهر ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 690 یورو +5/490/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور فرانسه ، ایتالیا ویژه پاییز و زمستان ۹۸

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 4 ۀبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2190 یورو + 5/990/000
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور ۹ روزه فرانسه ، اسپانیا ویژه پاییز و زمستان ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب 9 روز
 • زمان رفت : 2 آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/990/000 + 1790 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
اتریش

تور اتریش ویژه پاییز و زمستان ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 27 مهر ، 25 آبان ، 23 آذرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/990/000 تومان + 790 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور اسپانیا ویژه پاییز و زمستان ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 18 مهرماه ، 16 آبان ماه ، 14 آذرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/990/000 تومان + 1290 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده