تور کانادا تابستان 99

تور اروپا

تور اروپا

برگزاری تور های اروپا

قاره اروپا، در نیم‌کره شمالی زمین قرار دارد و پس از قاره اقیانوسیه، دومین قاره کوچک جهان است. قاره اروپا با قاره آسیا در یک پهنه خشکی قرار گرفته‌اند و با یک‌دیگر خشکی بزرگ اوراسیا را تشکیل می‌دهند.

اروپا

اروپا

اسپانیا

تور فرانسه ، ایتالیا ، اسپانیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 13 شب و 14 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3690 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
ایتالیا

تور ۱۲ روزه ایتالیا ، اسپانیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 29 اسفندماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3290 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
رم

تور ۸ روزه ایتالیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 29 اسفندماه 98 و 4 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2290 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
چک

تور مجارستان (اسلوکی)، اتریش ، جمهوری چک ، آلمان نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روزه
 • زمان رفت : 28 اسفند 98 و 02 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3290 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
لوزان

تور دور سوئیس ( ایتالیا ) و آلمان ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 13 شب و 14 روز
 • زمان رفت : 28 اسفندماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3590 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
سوئیس

تور ۹ روزه سوئیس(ایتالیا)ویژه نوروز۹۹

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 28 اسفندماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2390 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
استرالیا

تور ۱۳ روزه استرالیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 28 اسفندماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990 یورو + 19/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور ۷ شب فرانسه ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 26 اسفند 98 و 8،4،1 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1590 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
بلژیک

تور فرانسه ، بلژیک ، هلند ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 26 اسفند 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2690 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
ونیز

تور فرانسه ، آلمان ، اتریش ، ایتالیا ،یونان ،ترکیه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 23 شب و 24 روز
 • زمان رفت : 22 اسفند 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3290 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
مجارستان

تور ۸ روزه مجارستان ، اتریش ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 6 فرودین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 9/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
ونیز

تور دور ایتالیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2290 یورو + 8/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور ۸ روزه فرانسه ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 8/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور ۷ روزه فرانسه ، هلند ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1590 یورو + 10/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
مجارستان

تور مجارستان ، اتریش ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 9/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
آلمان

تور فرانسه ، هلند ، آلمان ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1890 یورو + 9/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور ۸ روزه فرانسه ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 10/950/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
مجارستان

تور مجارستان ، اتریش ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1680 یورو + 8/500/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
سوئیس

تور ۵ روزه سوئیس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1190 یورو + هزینه پرواز
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور سوئیس ، ایتالیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 29 اسفندماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1680 یورو + هزینه پرواز
 • وضعیت تور : منقضی شده