تور کانادا تابستان 99

تور اروپا

تور اروپا

برگزاری تور های اروپا

قاره اروپا، در نیم‌کره شمالی زمین قرار دارد و پس از قاره اقیانوسیه، دومین قاره کوچک جهان است. قاره اروپا با قاره آسیا در یک پهنه خشکی قرار گرفته‌اند و با یک‌دیگر خشکی بزرگ اوراسیا را تشکیل می‌دهند.

اروپا

اروپا

تور اروپایی اسپانیا ایتالیا فرانسه ویژه بهار ۹۷ یازده شب و دوازده روز

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 97/03/13
 • زمان برگشت : 97/03/24
 • کمترین : 1990000 + 2790 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی فرانسه ایتالیاویژه بهار ۹۷ ده شب و یازده روز

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 97/03/08
 • زمان برگشت : 97/03/18
 • کمترین :
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی سوئیس ویژه بهار ۹۷ شش شب و هفت روز

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 97/02/28
 • زمان برگشت : 97/02/02
 • کمترین : 1990000 + 1290 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی فرانسه ویژه بهار ۹۷ هفت شب و هشت روز

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 97/02/28
 • زمان برگشت : 97/03/03
 • کمترین : 1990000 + 990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی اسپانیا ویژه بهار ۹۷ هفت شب و هشت روز

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 97/02/27
 • زمان برگشت : 97/03/2
 • کمترین : 1990000 + 990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی دور ایتالیا ویژه نوروز ۹۷ هفت شب و هشت روز

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 97/01/10
 • زمان برگشت : 97/01/18
 • کمترین : 3900000 + 2090 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی ایتالیا اسپانیا فرانسه ویژه نوروز ۹۷ ده شب و یازده روز

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 97/01/07
 • زمان برگشت : 97/01/18
 • کمترین : 4100000 + 2950 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی ایتالیا آلمان هلند ویژه نوروز ۹۷ نه شب و ده روز

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 97/01/03
 • زمان برگشت : 97/01/13
 • کمترین : 4100000 + 2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی ایتالیا فرانسه هلند ویژه نوروز ۹۷ نه شب و ده روز

 • مدت اقامت : 9 شب و10 روز
 • زمان رفت : 97/01/03
 • زمان برگشت : 97/01/13
 • کمترین : 4100000 + 2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی ایتالیا اسپانیا فرانسه ویژه نوروز ۹۷ نه شب و ده روز

 • مدت اقامت : 9 شب و10 روز
 • زمان رفت : 97/01/01
 • زمان برگشت : 97/01/10
 • کمترین : 4100000 + 2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی ایتالیا فرانسه ویژه نوروز ۹۷ ده شب و یازده روز

 • مدت اقامت : 10 شب و11 روز
 • زمان رفت : 96/12/29
 • زمان برگشت : 97/01/11
 • کمترین : 3500000 + 2990 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور اروپایی دور ایتالیا ویژه نوروز ۹۷ هشت شب و نه روز

 • مدت اقامت : 8شب و 9 روز
 • زمان رفت : 96/12/29
 • زمان برگشت : 97/01/09
 • کمترین : 3900000 + 2590 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده

فرانسه ۷شب ۷ فروردین ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب
 • زمان رفت : 7 فروردین
 • زمان برگشت : 14 فرودین
 • کمترین : 2990000+دلار1490
 • وضعیت تور : منقضی شده