تور کانادا تابستان 99

تور پاییزه

تور پاییزه

پاییز

وفادار ترین فصل خداست

حافظه ی خیس خیابان های شهر را

همیشه همراهی می کند

لعنتی، هی می بارد و می بارد…

و هر سال

عاشق تر از گذشته هایش

گونه های سرخ درختان شهر را

می بوسد و

لرزه می اندازد به اندام درختان

و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق

برای لمس تن زمین

که گاهی افتادن

نتیجه ی عشق است…

 

کیش

تور کیش هوایی ۴ شب اقامت ویژه آبان ماه ۹۸

 • مدت اقامت : 4شب و 5 روز
 • زمان رفت : آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1/000/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
کیش

تور کیش هوایی ۳ شب اقامت ویژه آبان ماه ۹۸

 • مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
 • زمان رفت : آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 900/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مشهد

تور هوایی مشهد ۳ شب اقامت ویژه آبان ماه

 • مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
 • زمان رفت : آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1/160/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مشهد

تور هوایی مشهد ۴ شب اقامت ویژه آبان ماه

 • مدت اقامت : 4شب و 5 روز
 • زمان رفت : آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1/280/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مشهد

تور مشهد ریلی ویژه آبان ۹۸

 • مدت اقامت : 4شب و 6 روز
 • زمان رفت : آبان ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 800/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مشهد

تور مشهد ریلی ویژه مهرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 6 روز
 • زمان رفت : مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 850/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مشهد

تور مشهد زمینی با اتوبوس VIP ویژه مهرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 6 روز
 • زمان رفت : مهر ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 500/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
مشهد

تور مشهد زمینی با اتوبوس ویژه مهرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 6 روز
 • زمان رفت : مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 380/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
مشهد

تور مشهد هوایی ۴ شب اقامت پاییز۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1/280/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مشهد

تور مشهد هوایی ۳ شب اقامت پاییز۹۸

 • مدت اقامت : 3شب و 4 روز
 • زمان رفت : پاییز 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1/160/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
کیش

تور کیش ویژه مهرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
 • زمان رفت : مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 900/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مشهد

تور مشهد ویژه مهرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 800/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام

تور ریلی قشم ویژه آذر ماه ۹۷ دو شب

 • مدت اقامت : 2 شب
 • زمان رفت : آذر ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 380
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور ریلی قشم ویژه آذر ماه ۹۷ چهار شب

 • مدت اقامت : 4 شب
 • زمان رفت : آذر ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 440
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور هوایی قشم ویژه آذر ماه ۹۷ سه شب

 • مدت اقامت : 3 شب
 • زمان رفت : آذر ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 860
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور مشهد مقدس -

تور هوایی مشهد ویژه آبان ماه ۹۷ چهار شب

 • مدت اقامت : 4 شب
 • زمان رفت : آبان ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 970
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور مشهد مقدس -

تور هوایی مشهد ویژه آبان ماه ۹۷ سه شب

 • مدت اقامت : 3 شب
 • زمان رفت : آبان ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 890
 • وضعیت تور : منقضی شده
mashhad

تور ریلی مشهد ویژه آبان ماه ۹۷ چهار شب

 • مدت اقامت : 4 شب
 • زمان رفت : آبان ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 670
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور کیش

تور هوایی کیش ویژه آبان ماه ۹۷ چهار شب

 • مدت اقامت : 3 شب
 • زمان رفت : آبان ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 980
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور کیش

تور هوایی کیش ویژه آبان ماه ۹۷ سه شب

 • مدت اقامت : 3 شب
 • زمان رفت : آبان ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 900
 • وضعیت تور : منقضی شده