تور کانادا تابستان 99

تور مناسبتی

قونیه

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا ۲۳ آذر ماه ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 23 تا 28 آذرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/280/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
قونیه

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 19 تا 23 آذرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
قونیه

تور قونیه ۷ شب اقامت

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 31 شهریورماه 5 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/190/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
قونیه

تور قونیه ویژه تابستان و پاییز ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 31 شهریور و 5 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/490/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
قونیه

تور قونیه ویژه تولد مهر ماه ۹۸

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 31 شهریورماه و 2 مهرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
باکو

فینال لیگ اروپا تور جذاب آذربایجان

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : خردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4.395.000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
باکو

تور باکو وِیژه فینال کیگ اروپا

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : خردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3.795.000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
باکو

تور باکو وِیژه فینال کیگ اروپا (خرردادماه ۹۸)

 • مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
 • زمان رفت : خردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3.395.000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده