تور کانادا تابستان 99

تور های نوروزی

تور های نوروزی

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران ایران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند.

برزیل

تور لوکس و گروهی برزیل ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت : 13 فروردین ماه 99
 • کمترین : 3700 دلار + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
دیدیم

تور دیدیم ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : نوروز 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 7/995/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
تایلند

تور ۷ شب و ۸ روز پوکت ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : نوروز 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 13/245/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوا

تور ۷ شب و ۸ روز گوا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : نوروز 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 19/245/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده

تور تایلند ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 13/495/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
گوا

تور گوا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 10/145/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
ژاپن

تور لوکس و گروهی ژاپن استانبول ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4900 دلار + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
لوگانو

تور لوگانو ، پاریس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1180 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
آمستردام

تور لوگانو آمستردام ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1250 یورو + 10/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور پاریس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 690 یورو + 10/990/000 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
آمستردام

تور پاریس ، آمستردام ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1240 یورو + 9/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
رم

تور لوزان ، رم ، ونیز ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 10/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
آمستردام

تور لوزان ، پاریس ، آمستردام ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1790 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور لوگانو بارسلون ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1280 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
لوزان

تور لوزان پاریس وین ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1490 یورو +11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
وین

تور زوریخ وین بوداپست ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1220 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
نیس

تور پاریس نیس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 990 یورو + 10/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور پاریس بارسلون رم ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1990 یورو + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور لوزان پاریس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1190 یورو + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
لوگانو

تور لوگانو ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 690 یورو + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده