تور کانادا تابستان 99

تور ویتنام

تور ویتنام

تور ویتنام جمهوری سوسیالیستی ویتنام که با نام رایج ویتنام معروف است، کشوری است در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است

ویتنام

ویتنام

ویتنام

تور گروهی ولوکس ویتنام ، دوحه ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1800 دلار + 7/500/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
کامبوج

تور ۱۵ روزه ویتنام ، کامبوج ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 14 شب و 15 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2990 یورو + 14/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
ویتنام

تور ویتنام ویژه شهریورماه ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 22 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 670 دلار +هزینه بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
ویتنام

تور ۱۳ روزه ویتنام و کامبوج ، شگفتی های چین و هند ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1980 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
ویتنام

تور ۸ روزه ویتنام ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین 98
 • زمان برگشت : 13 فروردین 98
 • کمترین : 21 میلیون
 • وضعیت تور : منقضی شده
ویتنام

تور ویتنام ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1290 دلار
 • وضعیت تور : منقضی شده
ویتنام

تور کامبوج و ویتنام ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1890 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور ویتنام

تور ویتنام ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 5990000 +2490 دلار
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور ویتنام

تور ویتنام ویژه شهریور ماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : شهریور ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1100 دلار + نرخ بلیط هواپیما
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور ویتنام

تور ویتنام ویژه مرداد ماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1100 دلار
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور لوکس و گروهی ویتنام

تور لوکس و گروهی ویتنام ۸ شهریور ۹۷

 • مدت اقامت : 10 روز
 • زمان رفت : 8 شهریور
 • زمان برگشت : 17 شهریور
 • کمترین :
 • وضعیت تور : منقضی شده
تور ویتنام

تور ویتنام ویژه نوروز ۹۷ هفت شب و هشت روز

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 96/12/28
 • زمان برگشت : 97/01/07
 • کمترین : 3900000 + 2090 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده