ویزای مولتی کانادا

تور ترکیه

تور ترکیه

تور ترکیه

[caption id="attachment_2160" align="aligncenter" width="770"]ترکیه ترکیه[/caption]

کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقهٔ بالکان قرار دارد. برگزاری تور های اروپا تایلند مالزی چین کیش و قشم مشهد فروش بلیط هواپیمایی آژانس مسافرتی آسمان هفتم

کوش آداسی

تور ترکیبی کوش آداسی ، ازمیر ، بدروم ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 5 و 8 12 و 15 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/160/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
آنتالیا

تور آنتالیا ویژه شهریورماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 14 ، 145 ، 16 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین :
 • وضعیت تور : در حال انجام

تور استانبول ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
 • زمان رفت : تابستان 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/700/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
کوش آداسی

تور کوش آداسی ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 3 و 10 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/450/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
ازمیر

تور ازمیر ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 3 و 10 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/230/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
بدروم

تور بدروم ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 3 و 10 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 7/660/000
 • وضعیت تور : در حال انجام
ترکیه

تور آنتالیا ویژه ۲۳ مردادماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 23 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/960/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام

تور استانبول ویژه ۲۹ مردادماه ۹۸

 • مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
 • زمان رفت : 29 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/490/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
آنالیا

تور ویژه آلانیا وِیژه مردادماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 23 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/810/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
دیدیم

تور شهر زیبای دیدیم ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : از 24 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/290/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
آنتالیا

تور آنتالیا ویژه مردادماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 23 ، 25 ، 26 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/230/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام

تور آنتالیا ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : تابستان 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 11/710/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
بدروم

تور ۶ شب بدروم ویژه مردادماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 26 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6/508/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
کوش آداسی

تور کوش آداسی ویژه مردادماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : از 19 مردادماه شنبه هر هفته
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/690/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
کوش آداسی

تور کوش آداسی ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : هر هفته از 13 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/790/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
بدروم

تور بدروم ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : تابستان 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/194/600 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
مارماریس

تور مارماریس ویژه تیرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : تابستان 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/871/500 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
بدروم

تور بدروم ویژه تیرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 15 و 16 تیرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/749/000 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام
کوش آداسی

تو کوش آداسی ویژه تیرماه ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 21 تیرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4/410/000
 • وضعیت تور : در حال انجام
کوش آداسی

آخرین روزهای بهار در کوش آداسی ترکیه

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 25 خردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3.451.200 تومان
 • وضعیت تور : در حال انجام