ویزای مولتی کانادا

تور اروپا

تور ایتالیا ویژه نورو 98

تور ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1690 یورو
تور ایتالیا

تور فرانسه ، ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1790 یورو
تور فرانسه

تور فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو
رومانی

تور رومانی ، بلغارستان و صربستان ویژه نوروز

 • مدت اقامت : 15 شب و 16 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2190 یورو
تور سوئیس

تور سوئیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 5 شب و 6 روز
 • زمان رفت : 27 و 29 اسفندماه 97 و 2 و 5 فروردین ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3/990/000
تور استرالیا ویژه نوروز 1398

تور استرالیا ویژه نوروز ۱۳۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 28 اسفندماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5/990/000 تومان + 4590 دلار

تور دور استرالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند
 • زمان برگشت : 11 فروردین
 • کمترین : 5990000 + 4590 دلار

تور اروپایی سوئیس آلمان فرانسه بلژیک هلند ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 14 شب و 15 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 3990000 +3490 یورو
لندن

تور انگلیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند
 • زمان برگشت : 8 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2390 پوند

تور اروپایی دور سوئیس آلمان ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 13 شب و 14 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند
 • زمان برگشت : 9 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 3390 یورو

تور اروپایی دور سوئیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و ن9 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند
 • زمان برگشت : 9 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2390 یورو

تور سوئیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 5 شب و 6 روز
 • زمان رفت : 27و29 اسفند 2و 5 فروردین
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990000 + 1690 یورو
فرانسه

تور اروپایی فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 24 - 27 اسفند 1-2- 3 -5 فروردین
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990000 + 2190 یورو
پاریس

تور دور اروپا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 23 شب و24 روز
 • زمان رفت : 23 اسفند
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 390000 + 3290 یورو
ایتالیا

تور اروپایی اسپانیا ایتالیا فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین
 • زمان برگشت : 16 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2990 یورو
سوئیس

تور اروپایی سوئیس آلمان اتریش ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین
 • زمان برگشت : 14 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2790 یورو
ایتالیا

تور اروپایی اسپانیا فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و ده روز
 • زمان رفت : ا فروردین
 • زمان برگشت : 10فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2390 یورو
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا فرانسه اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : ا فروردین
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 3690 یورو
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2990 یورو
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 8 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2290 یورو