ویزای مولتی کانادا

تور اروپا

تور اسپانیا ویژه بهار ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 26 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1290 یورو+2/990/000 نرخ بلیط

تور سوئیس و ترکیه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1090 یورو + نرخ بلیط
سوئیس

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1290 یورو + نرخ بلیط
اسپانیا

تور سوئیس و اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 26 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1820 یورو+ نرخ بلیط
سوئیس

تور فرانسه و سوئیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1890 یورو + نرخ بلیط
فرانسه

تور سوئیس و فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1450 یورو + نرخ بلیط
سوئیس

تور دور سوئیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 27 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1790 یورو +نرخ بلیط
قطب شمال

تور استثنائی و جذاب به مدار ۹۰ درجه با کشتی یخ شکن قطب شمال

 • مدت اقامت : 14 شب 15 روز
 • زمان رفت : 17 تیرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 29/995 دلار

تور ۱۱ روز استرالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3300 دلار
یونان

تور اروپایی اسپانیا ، یونان ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2240 یورو
اسپانیا

تور اروپایی ۱۱ روز اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2330 یورو
فرانسه

تور اروپایی فرانسه ، پرتغال ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2090 یورو

تور اروپایی ایتالیا ، هلند ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2490 یورو
فرانسه

تور اروپایی ایتالیا،فرانسه ۶ شب

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 11 خرداد 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1490 یورو
سوئیس

تور اروپایی۶ شب سوئیس

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 13 اردیبهشت 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو
آلمان

تور اروپایی پرتغال ، اسپانیا ، آلمان ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1890 یورو
مجارستان

تور اروپایی مجارستان،اسلوونی،ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1490 یورو
سوئیس

تور سوئیس ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1790 یورو
تور فرانسه

تور هلند،بلژیک،فرانسه ویژه موروز ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 1فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1790 یورو
اسپانیا

تور اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1590 یورو