ویزای مولتی کانادا

تور اروپا

فرانسه

تور اروپایی فرانسه ویژه آبان ماه پاییز ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 4 آبان
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1490یورو+نرخ پرواز
تور وارنا

تور بلغارستان ( وارنا ) ویژه تا۱۵ شهریورماه۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : تا 15شهریورماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 8895
استرالیا تور

تور استرالیا ویژه ۵ آبان ماه پاییز ۹۷

 • مدت اقامت : 13 روز
 • زمان رفت : 5 آبان
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2900 دلار + نرخ بلیط هواپیما
تورصربستان

تور صربستان ویژه شهریورماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 4 شب
 • زمان رفت : شهریور ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5026
تورصربستان

تور صربستان ویژه شهریورماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 3 شب
 • زمان رفت : شهریور ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4730
صربستان

تور صربستان ویژه ۲۹ مردادماه تابستان۹۷

 • مدت اقامت : 3 شب
 • زمان رفت : 29 مرداد ماه
 • زمان برگشت : 1 شهریورماه
 • کمترین : 4950
تور روسیه

تور روسیه ویژه ۲۸مرداد ماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 28 مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 7290
تور بلغارستان

تور بلغارستان ویژه ۲۶مرداد ماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 23 مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5695

تور قبرس اروپایی ویژه مرداد ماه تابستان۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2650 + 320 یورو
تور صربستان

تور صربستان ویژه ۲۵ مرداد ماه تابستان۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب
 • زمان رفت : 25 مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6190
تور صربستان

تور صربستان ویژه ۲۵ مرداد ماه تابستان۹۷

 • مدت اقامت : 3 شب
 • زمان رفت : 25 مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 4950
تور بلژیک

تور بلژیک ویژه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : تابستان 97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1000 یورو
تور وارنا

تور بلغارستان ( وارنا ) ویژه ۱۹ مرداد ماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 18 مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 7395
تور روسیه

تور روسیه ویژه مرداد ماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت :
 • زمان رفت : 21 مرداد ماه
 • زمان برگشت : 28 مرداد ماه
 • کمترین : 7290
تور بلغارستان

تور بلغارستان ویژه مرداد ماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 23 مرداد ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 5695
تور سوچی

تور جدید سوچی ویژه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 12 مرداد ماه
 • زمان برگشت : 18 مرداد ماه
 • کمترین : 585 دلار + 1100
تور اروپایی سفر دریایی مدیترانه غربی

تور اروپایی سفر دریایی (کشتی کروز) به مدیترانه غربی

 • مدت اقامت : 12 روز
 • زمان رفت : 14 شهریور
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3290 + 3490
تور بزرگ استرالیا

تور بزرگ استرالیا (۱۵ شهریور)

 • مدت اقامت : ۱۰ شب و ۱۱ روزه
 • زمان رفت : 15 شهریور
 • زمان برگشت : 30 شهریور
 • کمترین : ۴۸۹۰ دلار + نرخ بلیط هواپیما
تور استثنایی کانادا

تور استثنایی کانادا ویژه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 15 شب و 16 روز
 • زمان رفت : 25 مرداد ماه
 • زمان برگشت : 10 شهریور
 • کمترین : ۵۲۹۰ دلار + نرخ بلیط هواپیما

تور اروپایی سوییس اسپانیا ویژه تابستان۹۷ هشت شب و نه روز

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 25 مرداد ماه و 8 شهریور ماه
 • زمان برگشت : شهریور ماه
 • کمترین : 3790000 + 2290 یورو