ویزای مولتی کانادا

تور اروپا

تور سوئیس ، فرانسه ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 8 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2290 یورو + 3/990/000 تومان
فنلاند

تور فرانسه ، فلاند ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 1 شهریور ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2790 یورو + 3/990/000 تومان
اسپانیا

تور اسپانیا ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 13 شب و 14 روز
 • زمان رفت : 1 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2490 یورو + 3/990/000 تومان
سوئیس

تور سوئیس ، فرانسه ، بلژیک ، هلند ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 13 شب و 14 روز
 • زمان رفت : 1 شهریورماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2990 یورو + 3/990/000 تومانن
اسپانیا

تور ایتالیا ، اسپانیا ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 1 شهریور ماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2990 یورو + 3/990/000 تومان
سوئیس

تور سوئیس ، آلمان ، فرانسه ، هلند ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 14 شب و 15 روز
 • زمان رفت : 25 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3390 یورو + 3/990/000 تومان
فرانسه

تور فرانسه ، آلمان ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 25 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2790 یورو + 3/990/000 تومان
آلمان

تو فرانسه ، آلمان ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 25 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2590 یورو + 3/990/000 تومان
اسپانیا

تور اسپانیا ، فرانسه ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 24 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2390 یورو + 3/990/000 تومان

تور فرانسه ، ایتالیا ، اتریش ، چک ، آلمان ، دانمارک ، هلند ویژهتابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 28 شب و 29 روز
 • زمان رفت : 24 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990 یورو + 3/990/000 تومان
آلمان

تور سوئیس ، آلمان ، اتریش ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 21 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2690 یورو+ 3/990/000 تومان
اسپانیا

تور اسپانیا ، ایتالیا ، فرانسه ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 20 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2890 یورو + 3/990/000 تومان
ایتالیا

تور فرانسه ، اسپانیا ، سوییس ، آلمان ، ایتالیا ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 26 شب و 27 روز
 • زمان رفت : 18 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3790 یورو + 3/990/000 تومان
اسپانیا

تور اسپانیا ، پرتغال ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 14 شب و 15 روز
 • زمان رفت : 17 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2690 یورو+3/990/000 تومان
تور اروپا

تور دور سوئیس و آلمان ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 13 شب و 14 روز
 • زمان رفت : 17 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2890 یورو+3/990/000 تومان

تور دور سوئیس ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 17 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1990 یورو +3/990/000 تومان
فرانسه

تور فرانسه ، اسپانیا ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 2 مردادماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1890 یورو + 3/990/000 تومان
اسپانیا

تور ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 29 تیرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2990 یورو + 3/990/000 تومان
اسپانیا

تور هلند ، فرانسه ، اسپانیا ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب 13 روز
 • زمان رفت : 20 تیرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2590 یورو + 3/990/000 تومان
روسیه

تور روسیه ویژه تابستان ۹۸

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 2 تیرماه 98
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1790 دلار +3/990/000 تومان