ویزای مولتی کانادا

تور اروپا

پاریس

تور دور اروپا ویژه نوروز ۹۷

 • مدت اقامت : 23 شب و24 روز
 • زمان رفت : 23 اسفند
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3900000 + 3290 یورو
ایتالیا

تور اروپایی اسپانیا ایتالیا فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین
 • زمان برگشت : 16 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2990 یورو
سوئیس

تور اروپایی سوئیس آلمان اتریش ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین
 • زمان برگشت : 14 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2790 یورو
ایتالیا

تور اروپایی اسپانیا فرانسه ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 9 شب و ده روز
 • زمان رفت : ا فروردین
 • زمان برگشت : 10فروردین
 • کمترین : 3990000 + 2390 یورو
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا فرانسه اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : ا فروردین
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 3990000 + 3690 یورو
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 12 شب و 13 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 13 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2990 یورو
ایتالیا

تور اروپایی ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 8 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2290 یورو
فرانسه

تور اروپایی فرانسه ایتالیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 10 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2890 یورو
فرانسه

تور اروپایی فرانسه اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 29 اسفند
 • زمان برگشت : 8 فروردین
 • کمترین : 3990000 +2190 یورو
تور لوکس گروهی اروپا - سوئیس اتریش مجارستان مرداد ماه

تور اروپایی اسپانیا ویژه نوروز ۹۸

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 28 اسفند و 2 -5 فروردین
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3990000 +1790 یورو
تورصربستان

تور صربستان ویژه ۲۴ مهرماه پاییز ۹۷

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 24 مهرماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 8590
تورصربستان

تور صربستان ویژه ۱۰ مهرماه پاییز ۹۷

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 10 مهرماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 8590

تور استرالیا ویژه آذر ماه ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : آذرماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2400دلار + نرخ بلیت

سفر دریایی به اروپا (کشتی کروز) در دریای مدیترانه

 • مدت اقامت : 5 شب و 6روز
 • زمان رفت : 8 آبان ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1290 یورو +نرخ پرواز
تورصربستان

تور صربستان ویژه ۲۸ شهریورماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 28 شهریور ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6990
تورصربستان

تور صربستان ویژه ۲۶ شهریورماه تابستان ۹۷

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 26 شهریور ماه
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 6990
اسپانیا

تور اسپانیا ویژه ۱۳ دی ماه ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب
 • زمان رفت : 13 دی ماه
 • زمان برگشت : 20 دی ماه
 • کمترین : 1090یورو +3990
اسپانیا

تور اسپانیا ویژه ۱۵ آذرماه ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب
 • زمان رفت : 15آذرماه
 • زمان برگشت : 22 آذر ماه
 • کمترین : 1090یورو +3990
اسپانیا

تور اسپانیا ویژه ۱۰آبان ماه ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب
 • زمان رفت : 10آبان ماه
 • زمان برگشت : 17 آبان ماه
 • کمترین : 1090یورو +3990

تور پاریس ویژه نیمه دوم سال ۹۷

 • مدت اقامت : 7 شب
 • زمان رفت : نیمه دوم سال97
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 890یورو+4990