تور کانادا تابستان 99

تور اروپا

تور اروپا

برگزاری تور های اروپا

قاره اروپا، در نیم‌کره شمالی زمین قرار دارد و پس از قاره اقیانوسیه، دومین قاره کوچک جهان است. قاره اروپا با قاره آسیا در یک پهنه خشکی قرار گرفته‌اند و با یک‌دیگر خشکی بزرگ اوراسیا را تشکیل می‌دهند.

اروپا

اروپا

لوگانو

تور لوگانو ، پاریس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1180 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
آمستردام

تور لوگانو آمستردام ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1250 یورو + 10/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور پاریس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 690 یورو + 10/990/000 یورو
 • وضعیت تور : منقضی شده
آمستردام

تور پاریس ، آمستردام ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 4 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1240 یورو + 9/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
رم

تور لوزان ، رم ، ونیز ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1390 یورو + 10/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور لوگانو بارسلون ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1280 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
وین

تور زوریخ وین بوداپست ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1220 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
نیس

تور پاریس نیس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 990 یورو + 10/590/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور پاریس بارسلون رم ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1990 یورو + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
پاریس

تور لوزان پاریس ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1190 یورو + نرخ بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور سوئیس اسپانیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • زمان رفت : 8 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1690 یورو + قیمت بلیط
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور ۱۱ روزه فرانسه ، اسپانیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 5 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2690 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
اتریش

تور ۱۲ روزه سوئیس (لیختن اشتاین) ، آلمان ، اتریش ویژه نوروز۹۹

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2990 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور ۱۲ روزه فرانسه ، ایتالیا ، اسپانیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 11 شب و 12 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 3190 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور ۸ روزه اسپانیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
 • زمان رفت : 3 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1990 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
اتریش

تور ۵ روزه اتریش ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 4 شب و 5 روز
 • زمان رفت : 2 و 9 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 1190 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
اسپانیا

تور ۹ روزه فرانسه ، اسپانیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2290 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

۱۱ روزه فرانسه ایتالیا ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 2 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2890 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
هلند

تور ۱۰ روزه فرانسه ، بلژیک هلند ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 9 شب و 10 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2390 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده
فرانسه

تور ۱۱ روزه فرانسه آلمان ویژه نوروز ۹۹

 • مدت اقامت : 10 شب و 11 روز
 • زمان رفت : 1 فروردین ماه 99
 • زمان برگشت :
 • کمترین : 2690 یورو + 11/990/000 تومان
 • وضعیت تور : منقضی شده