هوایی
8 روز
مدت زمان
هوایی (ماهان)
رفت 12 آذر
هوایی (ماهان)
برگشت 10دی

ISTANA ISTANA بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر ، ترانسفر فرودگاهی، صبحانه به تعداد شب های اقامت، یک گشت شهری با نهار، سیم کارت، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

شهر مقصد مدت زمان
کولالامپور 7 شب و 8 روز
نام هتل
SANDPIPER
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 2,343,700 تومان +
دو تخته استانداد 2,213,500 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,778,400 تومان +
دو تخته کودک با تخت 1,655,400 تومان +
نام هتل
SANI HOTEL
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 2,423,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,255,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 1,791,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,710,000 تومان +
نام هتل
FLAMINGO
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 2,507,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,339,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 1,854,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,710,000 تومان +
نام هتل
SOLEIL
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 2,507,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,339,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 1,854,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,710,000 تومان +
نام هتل
METRO HOTEL
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 2,727,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,412,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 1,951,400 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,731,000 تومان +
نام هتل
GRAND SEASON
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 2,811,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,492,300 تومان +
دو تخته کودک با تخت 1,985,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,789,800 تومان +
نام هتل
ROYAL CHULAN BINTANG
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,063,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,622,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,132,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,836,000 تومان +
نام هتل
FURAMA
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,105,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,635,100 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,132,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,857,000 تومان +
نام هتل
METRO 360 (VERDANT HILL)
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,115,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,645,100 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,137,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,857,000 تومان +
نام هتل
SWISS GARDEN
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,195,300 تومان +
دو تخته استانداد 2,653,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,166,400 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,823,400 تومان +
نام هتل
ROYAL HOTEL
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,115,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,653,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,137,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,857,000 تومان +
نام هتل
NOVOTEL KUALA
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,354,900 تومان +
دو تخته استانداد 2,737,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,242,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,857,000 تومان +
نام هتل
PACIFIC REGENCY
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,574,900 تومان +
دو تخته استانداد 2,768,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,268,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,865,400 تومان +
نام هتل
SERI PACIFIC
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,335,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,768,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,226,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,894,800 تومان +
نام هتل
CORUS
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,616,900 تومان +
دو تخته استانداد 2,789,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,284,800 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,873,800 تومان +
نام هتل
BERJAYA TIMES SQUAR
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,752,900 تومان +
دو تخته استانداد 2,862,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت N/A تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,899,000 تومان +
نام هتل
MELIA HOTEL
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,593,300 تومان +
دو تخته استانداد 2,862,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,344,400 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,899,000 تومان +
نام هتل
CONCORD
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,555,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,862,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,315,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,920,000 تومان +
نام هتل
ISTANA
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,681,500 تومان +
دو تخته استانداد 2,904,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,386,400 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,915,800 تومان +
نام هتل
RENAISSANCE
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,884,700 تومان +
دو تخته استانداد 3,019,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,483,800 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,957,800 تومان +
نام هتل
PARK ROYAL KUALA
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,985,500 تومان +
دو تخته استانداد 3,061,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,521,600 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 1,974,600 تومان +
نام هتل
PULLMAN KUALA
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,901,500 تومان +
دو تخته استانداد 3,061,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,513,200 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,020,800 تومان +
نام هتل
ROYAL CHULAN
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 3,901,500 تومان +
دو تخته استانداد 3,061,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,513,200 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,020,800 تومان +
نام هتل
SHERATON
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 4,121,500 تومان +
دو تخته استانداد 3,163,900 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,619,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,020,800 تومان +
نام هتل
GRAND MILLENNIUM
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 4,478,500 تومان +
دو تخته استانداد 3,239,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,677,800 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,041,800 تومان +
نام هتل
INTERCONTINENTAL
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 4,352,500 تومان +
دو تخته استانداد 3,260,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 2,698,800 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,050,200 تومان +
نام هتل
JW MARRIOTT
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 5,941,700 تومان +
دو تخته استانداد 4,068,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 3,422,000 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,369,400 تومان +
نام هتل
SHANGRILA KUALA
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 5,983,700 تومان +
دو تخته استانداد 4,089,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 3,438,800 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,377,800 تومان +
نام هتل
RITZ CARLTON KUALA
نوع اتاق قیمت
سینگل استانداد 6,189,500 تومان +
دو تخته استانداد 4,194,500 تومان +
دو تخته کودک با تخت 3,535,400 تومان +
دو تخته کودک بدون تخت 2,419,800 تومان +
1
روز اول : استقرار
نه زمان تخت خواب، دن از. توده حامی و حافظ علم و ادب. تخمیر. برای قیمت زندگی و زمان برای تلویزیون است.
ساعت، شیر، او در نتیجه شروع به برخی از کنترل است..
ترکش فقط تبلیغات قرار توسعه گاز کوه لایه بادام زمینی و فردا گرسنگی. حکم عمت که اجرای قانون متنوع بوده است..
2
روز دوم
نه زمان تخت خواب، دن از. توده حامی و حافظ علم و ادب. تخمیر. برای قیمت زندگی و زمان برای تلویزیون است.
ساعت، شیر، او در نتیجه شروع به برخی از کنترل است..
ترکش فقط تبلیغات قرار توسعه گاز کوه لایه بادام زمینی و فردا گرسنگی. حکم عمت که اجرای قانون متنوع بوده است..
3
روز سوم : بازگشت
 • تور مالزی

  تور مالزی

 • تور مالزی

  تور مالزی

 • تور مالزی

  تور مالزی

 • تور مالزی هتل SANDPIPER

  تور مالزی هتل SANDPIPER

 • تور مالزی هتل SANDPIPER

  تور مالزی هتل SANDPIPER

 • تور مالزی هتل SANDPIPER

  تور مالزی هتل SANDPIPER

تاریخ نشر : ۰۹-۰۹-۹۶
2950 بازدید

2 دیدگاه بر “مالزی ۷ شب و ۸ روز کوالالامپور”

 1. بهشتی گفت:

  آیا امکان برقراری ارتباط آنلاین با کانتر مربوطه تورهای داخلی وجود دارد؟

  1. فراست گفت:

   بزودی این امکان راه اندازی خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *