25 خرداد 1396 - 08:26

حقوق مسافر در پروازهای داخلی

حقوق مسافر در پروازهای داخلی بطور كلي ناظربر موارد مشروحه ذيل ميباشد:

1- عدم تبعیض

كليه مسافرين بصورت يكسان از خدمات شركت هاي هواپيمايي بهره مند ميباشند.

2- ممانعت از سفر

در صورتيكه به رغم داشتن بليت تأييد شده، شركت هواپيمايي از پذيرش مسافر به لحاظ محدوديت هاي شركت حمل كننده اعم از بازرگاني، فني ويا عملياتي امتناع نمايد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد وجه و همچنين ارائه يک بليت رايگان مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي ميباشد.

ارسال نظر جدید


نظرات کاربران
نظری برای این مطلب ارسال نشده است.