تور کانادا تابستان 99

تور هنگ کنگ – ماکائو

آفریقای جنوبی

تور لوکس و گروهی سوئیس+فرانسه(نوروز۹۹)

تور لوکس و گروهی هند

تور لوکس و گروهی ویتنام(نوروز۹۹)

تور لوکس و گروهی سوئیس+فرانسه

تور لوکس و گروهی تایلند

تور لوکس و گروهی سوئیس+ایتالیا

تور لوکس و گروهی ژاپن+استانبول(نوروز ۹۹)

تور نمایشگاهی هنگ کنگ ماکائو

تور لوکس و گروهی مالزی

تور لوکس و گروهی سوئیس + آلمان

تور شفق قطبی

تور گروهی هند (ویژه مراسم فرمالیته)

تور گروهی هند

تور بزرگ کانادا (تابستان ۹۹)

تور تفریحی عمان

تور قونیه